Jak zrobić azotan srebra

Azotan srebra jest ważną częścią wielu eksperymentów. Ponadto, jest często używany jako łagodny środek antyseptyczny w instalacjach medycznych. Jednak jest on również niebezpieczny. Może wytwarzać toksyczne opary, które są niezwykle szkodliwe w przypadku bezpośredniego wdychania. Dlatego też należy stosować kaptur do odprowadzania oparów. Należy również chronić się poprzez noszenie okularów.

Aby zrobić azotan srebra, trzeba będzie zacząć od przygotowania roztworu kwasu azotowego. Kwas azotowy jest żrący, więc powinieneś nosić sprzęt ochronny. Poza tym, nie powinieneś dopuścić do zagotowania roztworu. Aby temu zapobiec, należy powoli podgrzewać roztwór. Można to zrobić za pomocą płomienia, wentylatora lub podgrzewając go w zamkniętym pojemniku.

Po przygotowaniu kwasu azotowego trzeba będzie przygotować roztwór amoniaku. Amoniak jest substancją żrącą, więc należy zachować ostrożność. Dodatkowo powinieneś przetestować roztwór, aby określić jego stężenie. Z reguły roztwory amoniaku mają wyższe stężenie niż roztwory kwasu azotowego.

Po dodaniu niewielkiej ilości amoniaku do kwasu azotowego, powinieneś wlać mieszaninę do wodnego roztworu azotanu srebra. Jeśli chcesz sprawdzić postęp rozpuszczania srebra, możesz użyć drutu aluminiowego do podniesienia go z roztworu. Gdy srebro całkowicie się rozpuści, możesz usunąć drut.

Kiedy robisz azotan srebra, powinieneś zawsze pracować w dobrze wentylowanym miejscu. Powinieneś również nosić ochronę oczu i rękawice odporne na działanie substancji chemicznych. Opary mogą być bardzo toksyczne, więc powinieneś używać kaptura na opary. Poza tym należy otworzyć drzwi garażowe lub włączyć wentylatory, aby uzyskać cyrkulację powietrza.

Przed rozpoczęciem eksperymentu powinieneś sprawdzić stężenie jonów chlorkowych w wodzie. Są to dominujące jony w wodzie morskiej. W zależności od stężenia w wodzie mogą występować różne inne jony. Wśród nich są wapń, magnez i sód. Na przykład w wodzie morskiej stężenie tych jonów wynosi 19 000 ppm.

Po sprawdzeniu stężenia jonów chlorkowych w wodzie, możesz dalej przygotować własny roztwór jonów chlorkowych. Używając odczynnika, takiego jak chlorek sodu, możesz zbadać stężenie jonów w swoim roztworze. Porównując gęstość białych osadów, można oszacować stężenie jonów chlorkowych w próbce. Inaczej niż w laboratorium, nie musisz przygotowywać roztworu o arbitralnym stężeniu.

Gdy masz już stężenie jonów chlorkowych, z którego jesteś zadowolony, możesz zacząć przygotowywać roztwór azotanu srebra. Azotan srebra jest stałym solutem, który rozkłada się w niższej temperaturze niż tlenek srebra. Podczas tego procesu tworzy kryształy, w wyniku czego powstaje srebro pierwiastkowe. Roztwór azotanu srebra może być przechowywany w szklanych pojemnikach i plastiku PETE-1.

Roztwór azotanu srebra przygotowuje się zwykle przez połączenie srebra z kwasem azotowym. Jednak można również stworzyć roztwór z proszku.

Dodaj komentarz