Jak zrobić żywopłot z wierzby energetycznej

Istnieje wiele gatunków wierzby, które są przydatne dla rozwoju obszarów wiejskich i dla aspektów środowiskowych. Roślina ta uważana jest również za doskonały wiatrochron. Wykorzystuje się ją do stabilizacji działek wodnych oraz do kontroli erozji gleby. Wierzba jest również dobrym źródłem energii. Jej uprawa ma jednak znaczący wpływ na środowisko naturalne. Naukowcy badają alternatywne sposoby wykorzystania wierzby jako alternatywnego źródła energii.

Naukowcy z State University of New York (SUNY) College of Environmental Science and Forestry (ESF) badają wierzbę jako odnawialne źródło energii. Obecnie eksperymentują z krzewiastą formą wierzby. Ich praca jest wspierana przez NEWBio, konsorcjum badaczy z północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych, które jest finansowane przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych.

W badaniu Arevalo i współpracowników oceniono wpływ upraw biomasy wierzbowej na klimat. Wyniki pokazują, że produkcja prądu z dedykowanych upraw biomasy wierzbowej wymaga 0,092 MJ energii nieodnawialnej. Jest to mniej niż połowa całkowitej energii potrzebnej do wyprodukowania tej samej ilości energii elektrycznej.

Innymi czynnikami, które wpływają na wpływ upraw biomasy wierzbowej na środowisko, są technologia produkcji i zachodzące w niej procesy. Na przykład, najbardziej efektywnym sposobem produkcji sadzonek wierzby jest zastosowanie bariery zapobiegającej wzrostowi chwastów. Ponadto wierzby nie mają naturalnego drapieżnika i mogą przetrwać w ubogich glebach.

Ocenie podlega również wpływ na środowisko maszyn i urządzeń, które są wykorzystywane do zbioru wierzby. Trzy poziomy analizy obejmują wpływ na zasoby roślin wierzby i ekosystemy, w których są uprawiane, a także wpływ na zdrowie człowieka.

Wpływ na środowisko procesu produkcji świeżej biomasy wierzbowej obliczany jest w przeliczeniu na hektar oraz jednostkowo. W porównaniu do mniejszych plantacji, te większe mają mniejszy wpływ na środowisko. W rzeczywistości jednostkowe całkowite oddziaływanie na środowisko jest niższe na większych plantacjach. Ponadto jednostkowy-ogólny wpływ na środowisko jest różny od jednostkowego wpływu plonu świeżej biomasy wierzby w poszczególnych grupach.

Oprócz rozpatrywania wpływu uprawy wierzby energetycznej na środowisko w odniesieniu do plonu świeżej biomasy wierzby, badacze przyjrzeli się również wpływowi tego procesu na środowisko w odniesieniu do transportu wierzby. Transport wierzby jest największym wydatkiem w uprawie wierzby, a nie jest to jedyny wydatek.

Innymi czynnikami, które mają istotny wpływ na wpływ wierzby energetycznej na środowisko, jest stosowanie nawozów i pestycydów. Te środki chemiczne są używane do zwalczania chwastów. W badaniu oszacowano, że stosowanie tych zabiegów chemicznych zmniejsza emisję o około 50% w porównaniu z emisją z zastosowania nawozów mineralnych. Ponadto zużycie oleju napędowego jest stosunkowo wysokie.

Chociaż badanie pokazuje, że wpływ wierzby na środowisko jest stosunkowo niski, naukowcy nadal szukają sposobów na zwiększenie efektywności tego procesu. Jednym z pomysłów jest zastosowanie mniejszej ilości metod technologicznych i uproszczenie uprawy. Inną metodą jest opracowanie lepszego systemu zbierania.

Dodaj komentarz